+45 40 42 18 12

Priser

Støtte og vejledning i en svær tid

Omkostningerne ved en bisættelse eller begravelse varierer meget, da de er afhængige af de specifikke services, der er nødvendige.

Det er bedemandens opgave at tage sig af de formelle aspekter såsom at informere de relevante myndigheder om dødsfaldet, etablere kontakt med præsten, arrangere kirken og give besked til skifteretten.

Vi bistår også med at arrangere valg af gravplads og gravsten, bestille blomster og sikre, at de ankommer til kirken til tiden. Efter ceremonien sørger vi for transporten af blomsterne til gravstedet. Vi tager hånd om bestilling af kremering og sikrer, at urnen bliver korrekt leveret på kirkegården. Derudover hjælper vi med at ansøge om begravelseshjælp gennem Udbetaling Danmark og tilbyder en guide til de efterladte for at lette processen.

Prisliste

Hvid brændings kistekr. 5300,-
Honorarkr. 3950,-
Ilægning og klargøring og iklædning hverdage inkl. 2 mandkr. 1600,-
Rustvognskørsel hverdage 0 - 20 kmkr. 1250,-
Rustvognskørsel hverdage fra 20 - 25 kmkr. 1795,-
Rustvognskørsel hverdage efter kl. 16.00 ,  0-20 kmkr. 1795,-
Rustvognskørsel weekend 0 -20 kmkr. 1795,-
Urnetransportkr. 850,-
Blomsterkørsel indtil 10 kmkr. 1250,-
Blomstertransport lørdagkr. 1550,-
Fremvisning i kapel kr. 950,-
Ligklæderkr. 550,-
Nedbæring fra etagebygningkr. 1200,-
Rustvognskørsel udover 25 km beregnes kr. 30,- pr. kørt kilometer. Rustvognkørsel over brofaste øer betales broafgift og timetillæg.
Tillæg for aften, weekend samt helligdage

Kremering

Bispebjerg krematoriekr. 3232,-
Søndermark krematorie Indenbys Frederiksbergkr. 2480,-
Søndermark krematorie Udenbyskr. 2700,-
Ringsted krematoriekr. 3200,-
Glostrup krematoriekr. 3112,-